Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Giv et bidrag

Spedalskhedsmissionens arbejde er helt afhængigt af økonomisk støtte fra baglandet.

Der er flere måder, du kan støtte arbejdet på:

  • Giv en gave via Dankort (du kan kun bruge dankort på vores hjemmeside!): Tryk her
  • Opret en fast betalingsaftale: Tryk her og indtast oplysninger- vælg “Giv et fast beløb” nederst på siden når du kommer ind i formularen.

Du kan også indbetale din gave til Spedalskhedsmissionens Bankkonto 3227 – 3197904941.

HUSK at skrive navn og evt. cpr.nr. i tekstfeltet eller e-mail/mobilnr. Du er også altid meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvilke støttemuligheder, der er. Spedalskhedsmissionen indberetter gaver til SKAT via giverens cpr.nr., og der tilsendes en årskvittering i januar det følgende år.

Læs om SKATs fradragsregler her…


Din gave får mere værdi!

Spedalskhedsmissionen har i en del år ansøgt og modtaget midler fra den danske stat via Danida (udviklingsbistand) og fra fonde. Dette er kun muligt, fordi vi har en såkaldt folkelig forankring – altså fordi vi har mennesker, som giver os bidrag, som modtager vores blade og e-mails eller, som er frivillige – med andre ord – det er kun muligt på grund af DIG!

I 2015 modtog vi fra Danida og fonde 2.301.502 kr. og fra private givere 950.030 – altså: For hver krone du har givet modtog vi 2,42 kr. Dette beløb svinger fra år til år, men de sidste 15 år har vi for hver krone vi har modtaget fra private fået mere end 1 krone fra Danida og fonde!

Indtægtstyper

Udgifter


Testamenter

Hvis du betænker Spedalskhedsmissionen i dit testamente, yder vi gratis advokatbistand til udformningen. Kontakt os på 3529 4254 eller via info@spedalsk.dk