Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Giv et bidrag

Spedalskhedsmissionens arbejde er helt afhængigt af økonomisk støtte fra baglandet.

Der er flere måder, du kan støtte arbejdet på:

  • Giv en gave via Dankort (du kan kun bruge dankort på vores hjemmeside!): Tryk her
  • Opret en fast betalingsaftale: Tryk her og indtast oplysninger- vælg “Giv et fast beløb” nederst på siden når du kommer ind i formularen.
  • Indbetal din gave til Spedalskhedsmissionens Bankkonto 3227 – 3197904941.
  • Lav et testamente:

Når du betænker Spedalskhedsmissionen i dit testamente, anbefaler vi, at du opretter det hos virksomheden Dokument 24.

Oprettelsen af testamentet er nem og enkelt.

  • Du svarer på 12-15 spørgsmål online
  • Testamentet sendes straks til dig pr. e-mail
  • Til sidst skrives testamentet under foran notar eller to vitterlighedsvidner. Du modtager en uddybende guide til, hvordan du skriver dokumentet under.

Start oprettelsen i dag ved at trykke her: Testamente.

Hvis du har spørgsmål til oprettelsen af dit testamente, kan Dokument 24 kontaktes på 5370 1030 eller infor@dokument24.dk.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvilke støttemuligheder, der er. Spedalskhedsmissionen indberetter gaver til SKAT via giverens cpr.nr., og der tilsendes en årskvittering i starten af det følgende år.

Læs om SKATs fradragsregler her…


Din gave får mere værdi!

Spedalskhedsmissionen har i en del år ansøgt og modtaget midler fra den danske stat via Danida (udviklingsbistand) og fra fonde. Dette er kun muligt, fordi vi har en såkaldt folkelig forankring – altså fordi vi har mennesker, som giver os bidrag, som modtager vores blade og e-mails eller, som er frivillige – med andre ord – det er kun muligt på grund af DIG!

I 2015 modtog vi fra Danida og fonde 2.301.502 kr. og fra private givere 950.030 – altså: For hver krone du har givet modtog vi 2,42 kr. Dette beløb svinger fra år til år, men de sidste 15 år har vi for hver krone vi har modtaget fra private fået mere end 1 krone fra Danida og fonde!

Indtægtstyper

Udgifter


Testamenter

Hvis du betænker Spedalskhedsmissionen i dit testamente, yder vi gratis advokatbistand til udformningen. Kontakt os på 91560748 eller via hjk@spedalsk.dk