Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Rollespil Online

Instruktion rollespil om projektet

Det at sætte sig i andre menneskers sted giver en unik mulighed for at forstå deres situation. Gennem dette rollespil sættes de unge danskere ind i de udfordringer, spedalske og handicappede har i Bangladesh. De lærer at forstå, hvilke følelser det giver at blive udelukket fra familie og landsbyfællesskab. Ligesom løsningerne bliver tydeligere gennem at spille de forskellige roller.

Rollespillet er bygget op om Abeda Khatuns historie

Abeda Khatun er 56 år. Da hun fik diagnosen spedalskhed, ændrede hendes liv sig totalt. Familien og lokalsamfundet reagerede voldsomt og udelukkede hende fra fællesskabet – ja de forsøgte endda at fordrive hende fra landsbyen. Abeda mistede sit arbejde og grundlaget for at forsørge sine børn.

Da diagnosen blev stillet, blev Abeda henvist til behandling på spedalskhedshospitalet i Nilphamari, som også den danske spedalskhedsmission støtter. Efter to års behandling blev hun erklæret rask.
Gennem den lokale selvhjælpsgruppe i vores projekt fik Abeda hjælp. Gruppen forklarede landsbyen, hvad spedalskhed er, og at den kan kureres – ligesom Abeda var blevet kureret. Og det banede vejen for, at Abeda igen kunne blive en del af fællesskabet. Via selvhjælpsgruppen fik Abeda et lån til at købe et lille stykke landbrugsjord til dyrkning af kartofler. Abedas forretning er gået godt. Hun har både betalt lånet tilbage og brugt nogle af hendes penge til at købe mere jord. I dag dyrker hun forskellige afgrøder og er blevet i stand til at forsørge sin familie.

Tilbagebetalingen af lånet har givet andre af selvhjælpsgruppens medlemmer mulighed for at låne penge til at starte deres virksomhed.

Abeda Khatuns historie er blot en blandt mange, hvor mikrokreditter har formået at sikre handicappede og spedalske mennesker en værdig og selvforsørgende tilværelse.

Roller:

  Abeda Khatun
  Et af hendes børn
  En af hendes søskende som ikke vil have med hende at gøre
  En landsbybeboer som vil have Abeda smidt ud af byen
  Et medlem af Abedas selvhjælpsgruppe, som hjælper hende med et lån og til at starte hendes lille landbrug
  En projektmedarbejder fra Spedalskhedsmissionen, som opdager, at Abeda er smittet med spedalskhed og hjælper hende i behandling
  En læge som behandler Abeda for spedalskhed
En landsbybeboer som køber Abedas landbrugsvarer, efter at hendes virksomhed er kommet i gang
En lokalpolitiker som får undervisning i handicappedes rettigheder af medlemmer af selvhjælpsgruppen

Er der flere af de unge, som vil spille med, så kan der være flere landsbybeboere og medlemmer af selvhjælpsgruppen. Nogle af jer skal også være publikum for rollespillet.
Ud fra materialet om mikrokreditter og handicappedes rettigheder samt rollernes karakter kan I udfolde historien med eget manuskript, rekvisitter og instruktør.


PDF version | Forside undervisningsmateriale