Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Danidas Civilsamfundspolitik

Undervisningsmateriale


 

Hvad er Civilsamfundspolitik?

Samfundet består grundlæggende af staten, markedet og civilsamfundet. En stat har sin egen regering og institutioner, der blandt andet varetager ansvaret for offentlig uddannelse og sundhedstilbud, anlæggelse af veje og broer, offentlig transport og sociale ydelser. Markedet består af professionelle erhverv og virksomheder, der leverer produkter, ydelser og tjenester mod betaling. Mens civilsamfundet består af mange forskellige frivillige foreninger, der organiserer mennesker inden for fx sport, sygdomsbekæmpelse, spejdere, kirker og politiske interesser.

Gennem Danida har den danske stat en særlig politik for samarbejdet med civilsamfundet i udviklingslandene.


 

Hvad er Danida?

Danida er en forkortelse af Danish International Development Agency – Dansk International Udviklingsbureau.Danmark ønsker med Danidas civilsamfundspolitik at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene, der er med til:

  1. At udvikle demokratier der respekter menneskerettigheder
  2. At skabe arbejde til de fattigste kvinder og mænd
  3. At styrke uddannelse og sundhed for alle

Danida støtter også danske civilsamfundsorganisationer, som samarbejder med civilsamfundet i de fattige lande. Spedalskhedsmissionen i Danmark samarbejder fx med Spedalskhedsmissionen i Bangladesh. 31 lande verden over har organiseret sig i en international spedalskhedsorganisation.

Principperne for dansk udviklingsbistand er udviklet i samarbejde med andre rige lande, der yder udviklingsbistand. I Paris i 2005 blev landene enige om følgende fem hovedprincipper også kaldet Paris-erklæring:

  1. Modtagerlandene skal bestemme over deres egen udvikling.
  2. Udviklingsbistanden skal passe med modtagerlandenes vilkår.
  3. Bistanden fra de rige lande skal koordineres.
  4. Udviklingssamarbejdet skal skabe resultater.
  5. De rige og fattige lande skal vise ansvarlighed og åbenhed.

Disse principper skal sikre, at menneskerne i de fattige lande får medansvar for forbedring af deres liv. Principperne skal også sikre en udvikling af de fattige lande, der gør, at de efterhånden kan klare sig uden hjælp fra de rige lande.


 Web: um.dk/da/danida/
 Hovedkvarter: København


Danidas cevilsamfunds

Der laves referat og føres regnskab over selvhjælpgruppens aktiviteter.

 


 

Udvikling af Demokrati

 

Demokrati betyder folkestyre, altså at folket bestemmer, hvordan samfundet skal udvikle sig.I et demokrati er alle mennesker lige for loven – det vil sige, at alle skal overholde loven, og at alle kan straffes, hvis man bryder loven. De politiske frihedsrettigheder indebærer, at alle har ret til at tale og formulere krav også i aviser og på digitale medier, og man må forsamle sig i større eller mindre grupper.

Et stærkt civilsamfund skaber den nødvendige balance i den demokratiske udvikling af samfundet. Hvis staten alene har magten, risikerer man at udvikle et samfund præget af kontrol og undertrykkelse. Hvis markedet bestemmer alt, risikerer man at udvikle et samfund med få rige og mange fattige mennesker.

FN er en forening af 193 lande, der har aftalt, hvilke menneskerettigheder vi har. Danida vil styrke civilsamfundsorganisationer, der arbejder for FN’s menneskerettigheder, og derfor støtter de også arbejdet for handicappedes og spedalskes rettigheder i Bangladesh.
Danidas cevilsamfunds

Deltagere i generalforsamling for distriksgruppen i Nilphamari.

 


 PDF-version til udskrivning…