Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Handicappedes Rettigheder

Undervisningsmateriale


Et handicap er en langvarig fysisk eller psykisk sygdom, som forhindrer mennesker i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.For at overkomme disse forhindringer og styrke handicappedes adgang til menneskerettighederne har de forenede nationer vedtaget en aftale, som kaldes FN’s handicapkonvention. Aftalen bygger på følgende principper:


  • Respekt for handicappedes værdighed og personlige frihed.
  • Nej til diskrimination og mobning af handicappede.
  • Inddragelse af handicappede i alle dele af samfundslivet, herunder uddannelse, arbejdsmarked, civilsamfund og politik.
  • Respekt for de mange forskellige måder mennesker kan være på.
  • Lige muligheder for alle mennesker.
  • Sikring af handicappedes frie bevægelighed derhjemme, i trafikken, i byen, på uddannelser og på arbejdspladser.
  • Ligestilling mellem mænd og kvinder uanset handicap.
  • Respekt for handicappedes børns udviklingsmuligheder og deres ret til at have en identitet.

Projektet i Bangladesh underviser både de handicappede og landsbyens andre indbyggere samt politikere i FN’s handicapkonvention.

Bangladesh har vedtaget nogle love om handicappedes rettigheder blandt andet til økonomisk hjælp. Langt de fleste kender ikke til de love. Det betyder, at mange handicappede ikke får den hjælp, de har ret til. Projektet underviser de lokale samfund i landets egne love og sikrer derigennem, at handicappede og spedalske får hjælp.

Ung kvinde har fået hjælp til kunstigt ben.

Medlem af selvhjælsgruppe fortæller hvordan han og gruppen nu møder respekt og velvillighed i samfundet.


 PDF-version til udskrivning…